Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Bổ sung chi tiêu vào Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022

22/07/2022

Ngày 21/7/2022, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản về việc bổ sung chi tiêu vào Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022.

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


Tin tức liên quan

VIDEO