Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Bình Định: Hàng trăm ha đất sử dụng sai mục đích

28/02/2012

Hơn 2,3 tỷ đồng và hơn 290ha đất các loại là sai phạm được ngành Thanh tra tỉnh Bình Định phát hiện qua cuộc thanh tra chuyên đề về công tác quy hoạch, kế hoạch và quản lý, sử dụng đất (SDĐ) trên địa bàn. Toàn ngành Thanh tra tỉnh Bình Định đã triển khai 13 đoàn thanh tra tại UBND TP Quy Nhơn, 18 xã, phường, thị trấn và 50 tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh. Qua thanh tra đã phát hiện hàng loạt tồn tại, sai phạm.

Kiểm điểm 16 tập thể và hàng chục cá nhân liên quan đến sai phạm 

Tại TP Quy Nhơn, việc xây dựng kế hoạch SDĐ của TP chưa sát với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tính khả thi thấp. 178 hạng mục công trình thuộc 2 giai đoạn (2001 -  2005 và 2006 - 2010) không có kế hoạch SDĐ được duyệt. UBND TP cũng không lập kế hoạch bổ sung trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật nhưng vẫn được triển khai thực hiện. Cũng có tới 68 hạng mục công trình trong kế hoạch SDĐ được phê duyệt, nhưng đến thời điểm thanh tra, quá 3 năm không triển khai thực hiện được. Tuy nhiên, UBND TP đã không đề nghị UBND tỉnh huỷ bỏ theo quy định của pháp luật. 

Ở 14/18 xã, thị trấn được thanh tra, không đơn vị nào lập quy hoạch SDĐ giai đoạn 2001 - 2010 và có kế hoạch SDĐ thời kỳ 2001 - 2005. Trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch SDĐ chi tiết hàng năm, một số xã, thị trấn không tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân; không công khai toàn bộ tài liệu về quy hoạch, kế hoạch SDĐ chi tiết, hoặc có công khai nhưng chưa tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đất đai. 

Hầu hết các xã, thị trấn đều không lập quy hoạch, kế hoạch SDĐ hàng năm hoặc lập chưa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch chung của huyện về phát triển kinh tế - xã  hội, quy hoạch phát triển đô thị của địa phương. Một số khu quy hoạch dân cư đã hết thời hạn giao đất, nhưng địa phương vẫn tiếp tục thực hiện giao đất hoặc không báo cáo với cấp có thẩm quyền để chuyển đổi mục đích SDĐ theo quy định… 

Kiểm tra công tác quản lý, SDĐ, đoàn thanh tra còn phát hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền (GCNQ) SDĐ, chỉnh lý biến động đất tại TP Quy Nhơn từ năm 2001 - 2010 thiếu thống nhất, không tập trung vào một đầu mối, không cập nhật thường xuyên trong Sổ địa chính, Sổ mục kê… Chưa kể, còn xác nhận sai nguồn gốc đất, ký chứng thực hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ sai đối tượng cho một số trường hợp dẫn đến việc cấp GCNQ sở hữu nhà và QSDĐ không đúng. 

Tại các huyện, việc cấp GCNQSDĐ cho nhân dân ở một số địa phương còn kéo dài, chưa bảo đảm trình tự thủ tục quy định; chậm chỉnh lý biến động đất đai và không lập sổ theo dõi; tài liệu lưu trữ, hồ sơ vi phạm lấn chiếm còn thất lạc, chưa nền nếp, hệ thống. 2/18 xã, phường, thị trấn được thanh tra sử dụng hơn 2,9ha đất sai quy hoạch; UBND TP Quy Nhơn và 5 xã, phường giao, cho thuê hơn 44,6ha đất trái thẩm quyền; 13/18 xã, phường, thị trấn và 1 tổ chức thuê đất có hành vi lấn chiếm hơn 150ha đất các loại… 

Thanh tra tỉnh Bình Định kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý thu hồi cho Nhà nước trên 792 triệu đồng và hơn 100ha đất; đề nghị hợp thức hoá hơn 12,8ha đất; kiến nghị xử lý khác trên 1,5 tỷ đồng và hơn 177ha đất các loại; đề nghị tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 16 tập thể và hàng chục cá nhân có liên quan đến sai phạm. 

Thanh tra tỉnh Bình Định cũng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chủ tịch UBND các huyện, TP tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch SDĐ đối với các địa phương chưa triển khai theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; tiếp tục rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các trường hợp lấn, chiếm đất đai. Đồng thời, chỉ đạo Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, TP tổ chức rà soát quy hoạch, kế hoạch SDĐ tại các địa phương qua các thời kỳ để điều chỉnh, bổ sung.  

Theo Báo thanh tra


VIDEO