Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Bế giảng Khoá bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp năm 2023

08/03/2023

Ngày 8/3, Trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức bế giảng Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp năm 2023 cho 76 học viên là cán bộ chủ chốt đến từ các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh/thành phố trên cả nước. Đồng chí Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Nhà trường dự và phát biểu bế giáng khóa học.

Sau gần một tháng học tập tại Trường Cán bộ Thanh tra, các học viên được nghiên cứu một số chuyên đề: Quan điểm của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của các cơ quan thanh tra Nhà nước cấp tỉnh, cấp bộ; Đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính Nhà nước; Một số vấn đề về tham nhũng và phòng, chống tham nhũng; Thanh tra về đầu tư xây dựng cơ bản; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay; Thanh tra cổ phần hóa doanh nghiệp; Thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước…

Tổng hợp kết quả toàn khóa học 100% học viên đạt yêu cầu. Căn cứ vào kết quả học tập, ý thức chấp hành nội quy, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra đã quyết định cấp chứng chỉ hoàn thành Chương trình nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp năm 2023 cho 76 học viên. Bên cạnh đó, lớp học đã lựa chọn được 18 học viên có thành tích trong học tập và hoạt động của lớp, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra đã quyết định tặng giấy khen và kỷ niệm chương cho các học viên.

Phát biểu tại lễ bế giảng, ông Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra chúc mừng các học viên hoàn thành khoá học. Đồng thời nhấn mạnh vai trò của khóa học trong việc bồi dưỡng, trang bị cho các học viên các phương tiện, kiến thức để trở thành người lãnh đạo, quản lý của ngành Thanh tra.

Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra hy vọng trên cơ sở các kiến thức được trang bị, các học viên sẽ vận dụng tốt vào thực tế để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần của mình vào công cuộc đổi mới và phát triển của ngành Thanh tra trong thời gian tới.

 


VIDEO