Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về thanh tra năm 2020

29/07/2020

Toàn văn Văn bản số 1244/TTCP-PC về việc báo cáo tình hình thi hành pháp luật về thanh tra năm 2020​, Văn bản số 1243/TTCP-PC về việc tổ chức Đoàn kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 và phục lục có tại bản đính kèm:

  

Tài liệu đính kèm:


VIDEO