Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023

27/07/2023

Ngày 26/7/2023, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023.

Toàn văn báo cáo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO