Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo kết quả công tác thanh tra Quý I năm 2022

09/03/2022

Ngày 04/3/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc báo cáo kết quả công tác thanh tra Quý I năm 2022.

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


Tin tức liên quan

VIDEO