Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo kết quả công tác Quý II và Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024

11/06/2024

Ngày 06/6/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Văn bản về việc yêu cầu Báo cáo kết quả công tác Quý II và Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024.

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO