Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo kết quả công tác Quý II/2020 và báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

02/06/2020

Ngày 02/6/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 833/TTCP-KHTH về việc báo cáo kết quả công tác Quý II/2020 và báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020​.

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO