Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo kết quả công tác CCHC Quý I năm 2023 của Thanh tra Chính phủ

23/03/2023

Ngày 17/3/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Báo cáo kết quả công tác CCHC Quý I năm 2023 của Thanh tra Chính phủ.

Toàn văn báo cáo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO