Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính Quý III và phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2021 của Thanh tra Chính phủ

29/09/2021

Ngày 23/9/2021, Thanh tra Chính phủ đã có báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính Quý III và phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2021 của Thanh tra Chính phủ.

Toàn văn dữ liệu có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO