Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính Quý I năm 2022 của Thanh tra Chính phủ

18/03/2022

Ngày 18/3/2022, Thanh tra Chính phủ có Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính Quý I năm 2022 .

Toàn văn báo cáo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO