Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ năm 2020

04/08/2021

Ngày 26/7/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Báo cáo kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ năm 2020.

Toàn văn Báo cáo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO