Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Bắc Ninh: Hơn 806 tỷ đồng nợ đọng liên quan đến đất đai

12/03/2012

Đây là con số tổng hợp từ kết quả thanh tra chuyên đề về quản lý, sử dụng đất (SDĐ) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2001 - 2011. Nhiều hạn chế, vi phạm trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt, kế hoạch SDĐ cũng đã được ngành Thanh tra tỉnh Bắc Ninh và Thanh tra Chính phủ chỉ ra.

Theo ngành Thanh tra tỉnh Bắc Ninh: Một số chỉ tiêu từng loại đất có sự chênh lệch so với phê duyệt của Chính phủ. Diện tích đất nông nghiệp giảm hơn 1.300ha. Việc SDĐ còn thấp so với quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt… 

Qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ phát hiện thêm nhiều sai phạm tại một số dự án (D.A), đó là: Giao đất không đúng với quy hoạch (D.A khu nhà ở xã Phù Khê); thu hồi đất, giao đất vượt so với nhu cầu người SDĐ ghi trong quyết định đầu tư (D.A Khu công nghiệp (KCN) Đại Đồng - Hoàn Sơn); thay đổi mục tiêu D.A, chuyển mục đích SDĐ sai so với quy hoạch đã duyệt (D.A khu thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái). 

Đáng chú ý, nhiều D.A được giao đất thời gian dài, chủ đầu tư không sử dụng, để lãng phí nhưng chưa được xử lý kiên quyết (D.A xây dựng vùng sản xuất, chế biến, kinh doanh hoa, cây ăn quả; D.A xây dựng cụm công nghiệp Sơn Kim)… 

Tại D.A KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, do số D.A có trước khi hình thành KCN quá nhiều nên hạ tầng kỹ thuật yếu kém. Hệ thống đấu nối các đường ống kỹ thuật không thực hiện được dẫn tới nước thải của các nhà máy thải tự do ra bên ngoài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh. 

KCN Tiên Sơn do Tổng Cty Thủy tinh và Gốm xây dựng làm chủ đầu tư không thực hiện đúng quy hoạch xây dựng chi tiết đã được phê duyệt. Chủ đầu tư chưa ký hợp đồng thuê đất đối với một số diện tích, chưa thực hiện đầy đủ việc nộp tiền vào ngân sách Nhà nước. 

D.A cụm công nghiệp Sơn Kim được giao 8,85ha đất từ 2005 nhưng đến nay không sử dụng… 

Tại các D.A đô thị, việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng diện tích đất ở tăng nhưng chưa tính bổ sung tiền SDĐ. Trong đó, D.A khu đô thị mới Nam Võ Cường còn thiếu hơn 3,6 tỷ đồng. Khu đô thị mới Quế Võ tính thiếu hơn 36,9 tỷ đồng, chưa thực hiện ký hợp đồng thuê đất diện tích hơn 7,3ha... Khu đô thị Nam Từ Sơn chưa thực hiện ký hợp đồng thuê đất diện tích 1,23ha. Hay như D.A khu nhà ở đường Nguyễn Quyền do Cty Đại Dương làm chủ đầu tư, do điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết tăng diện tích đất ở nhưng chưa tính bổ sung tiền SDĐ phải nộp gần 14,2 tỷ đồng và diện tích 1,12ha đất dịch vụ công cộng, chưa thực hiện ký hợp đồng thuê đất tính thành tiền hơn 970 triệu đồng. 

Hầu hết các D.A nhà ở chưa thực hiện đúng tiến độ, nợ đọng tiền SDĐ và sai thủ tục, trình tự về D.A đầu tư xây dựng. 

Qua kiểm tra 4 D.A đầu tư giáo dục được giao đất gồm các trường: Đại học Quốc tế Bắc Hà; Đại học Tư thục Công nghệ Đông Á; Trường Phổ thông nhiều cấp Tư thục Quốc tế Kinh Bắc và Cao đẳng Dân lập Công nghệ Bắc Hà, Thanh tra Chính phủ nhận định: Việc UBND tỉnh Bắc Ninh áp dụng khoản 6, Điều 33, Luật Đất đai 2003 để giao đất không thu tiền SDĐ cho các cơ sở giáo dục là không đúng đối tượng, vì đây là các cơ sở hoạt động có tính chất kinh doanh về giáo dục. Tổng số tiền SDĐ của 4 D.A này là gần 400 tỷ đồng (theo báo giá của UBND tỉnh). Theo quy định tại Nghị định số 53/2003 và Nghị định 69/2008 thì các cơ sở này chỉ được xem xét miễn, giảm tiền thuê đất và tiền giao đất. 

Riêng đối với Trường Cao đẳng Dân lập Công nghệ Bắc Hà được Sở Xây dựng phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết, trong đó có diện tích 2,21ha có chức năng sử dụng để phục vụ khu nhà ở cho cán bộ, công nhân viên và giáo viên, trên bản đồ thể hiện phân lô nhà ở liền kề. Chủ đầu tư đã phân 31 lô đất (100m2/lô) cho cán bộ, công nhân viên. Việc Sở Xây dựng phê duyệt và cấp phép đã tạo kẽ hở để phân lô, bán nền, xây dựng sai quy hoạch, sử dụng 2,21ha sai mục đích… 

Theo thống kê, nguồn tiền thu từ đất của tỉnh Bắc Ninh là hơn 3.400 tỷ đồng, hiện còn nợ đọng hơn 806 tỷ đồng với số tiền đền bù, hỗ trợ đối với đất nông nghiệp, đất chuyên dùng chưa thu ngân sách là 26,6 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng, nhất là ngành Thuế của tỉnh chưa tích cực đôn đốc và xử lý việc nợ đọng theo quy định của pháp luật.

Để xảy ra những sai phạm, thiếu sót trên, theo Thanh tra Chính phủ, trách nhiệm thuộc các cơ quan tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh, cụ thể là các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường, Tài chính; Cục Thuế tỉnh; Ban Quản lý các KCN và UBND tỉnh Bắc Ninh.

Theo Báo thanh tra


VIDEO