Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

An Giang, Bạc Liêu đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng

21/02/2012

Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng tỉnh An Giang và BạcLiêu vừa tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2011 và triển khainhiệm vụ năm 2012.

Năm 2012, tỉnh An Giang tiếp tục tăng cường tuyên truyền,phổ biến sâu rộng việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thựchiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vàquy chế phối hợp trong thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ ánliên quan đến tham nhũng.

Ðặcbiệt, công tác phòng, chống tham nhũng trong tỉnh sẽ gắn chặt với việc Học tậpvà làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tỉnh An Giang chỉ đạo các ngành, địaphương nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, nhất làtrong các lĩnh vực có nguy cơ xảy ra tham nhũng cao như: quản lý đất đai; thu,chi ngân sách, quản lý tài sản công, xây dựng cơ bản, ngân hàng, công tác cánbộ... cần nghiêm túc, không tránh né.

Năm2011, An Giang phát hiện 33 vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, với sốtiền thiệt hại hơn 48 tỷ đồng, trong đó các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởitố điều tra 9 vụ việc.

Tỉnh BạcLiêu vừa tổng kết năm năm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trong nămnăm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh chútrọng phát huy tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng và đảng viên trongphòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trong năm năm, Ủy ban kiểm tra đảng các cấpở Bạc Liêu đã thi hành kỷ luật và tham mưu cho cấp ủy thi hành kỷ luật bốn tổchức đảng, 708 đảng viên, trong đó có 29 trường hợp liên quan đến tham nhũng,lãng phí. Ngoài ra, các cơ quan chức năng đã tiến hành thanh tra 555 cuộc theokế hoạch và đột xuất một số lĩnh vực như đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sửdụng đất đai; thu chi ngân sách, giao thông vận tải... Các cơ quan chức năng đãkiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 13 tỷ đồng từ các vụ tham nhũng; đồng thờikiến nghị chấn chỉnh quản lý tại 125 đơn vị, xử lý hành chính 37 tập thể, 196cá nhân sai phạm, chuyển cơ quan điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của phápluật bảy vụ, 11 đối tượng có dấu hiệu tham nhũng.                                 


VIDEO