Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Đồng Nai: Triển khai thanh tra chuyên đề kiên cố hóa trường lớp và nhà ở công vụ

04/04/2012

Tháng 3/2012, ngành Thanh tra tỉnh Đồng Nai tiến hành thanh tra chyên đề diện rộng về kiên cố hóa trường, lớp và nhà ở công vụ cho giáo viên; thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp tại 5 đơn vị; đầu tư xây dựng cơ bản; tài chính ngân sách..., đã kết thúc thanh tra 5 cuộc, phát hiện sai phạm chi ngân sách 55.000.000 đồng.

Thanh tra Sở, ngành đã thanh tra, kiểm tra chấp hành chính sách pháp luật các lĩnh vực điện lực, đo lường chất lượng, kinh doanh xăng dầu, sản xuất thức ăn và xử lý chất thải  trong chăn nuôi, thủy sản, vệ sinh môi trường, văn hóa...; đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 607 triệu đồng, nộp kho bạc 234 triệu đồng. Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã lập biên bản vi phạm, phạt 860 triệu đồng với 507 trường hợp.
                                                                         
  Theo báo thanh tra

VIDEO