Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Đồng Nai: Thanh tra diện rộng Đề án Kiên cố hóa trường học

06/03/2012

Ông Nguyễn Quốc Cường, Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã ký ban hành kế hoạch thanh tra trên địa bàn tỉnh từ nay cho đến hết năm 2012.

Trong lĩnh vực kinh  tế - xã hội, Chánh Thanh tra tỉnh giao Phòng Nghiệp vụ I chủ trì tham mưu lãnh đạo xây dựng, triển khai kế hoạch và tổng hợp báo cáo thanh tra chuyên đề diện rộng về tình hình thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2011 theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, Phòng sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng thanh tra các huyện, thị xã Long Khánh và TP Biên Hòa để họ đảm trách khâu thanh tra tại địa phương mình.

Thanh tra tỉnh cũng sẽ tổ chức ít nhất một cuộc thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trước mắt, Phòng Nghiệp vụ II sẽ tiến hành thanh tra tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Nhơn Trạch.

Trong lĩnh vực thuế, sẽ thanh tra tại Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành và Công ty Cổ phần Phát triển đô thị công nghiệp số 2.
Thanh tra tỉnh sẽ thanh tra tại 5 đơn vị, gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai; Trung tâm Thông tin di động khu vực VI; Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9; Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO trong lĩnh vực chấp hành các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
Ngoài ra, Thanh tra tỉnh sẽ chủ trì để thanh tra công vụ gắn với thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Y tế và UBND huyện Trảng Bom.
Đối với công tác quốc phòng, an ninh, Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh triển khai thanh tra tại UBND huyện Long Thành.
Bên cạnh đó là những cuộc thanh tra đột xuất phục vụ công tác quản lý theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 
Theo báo Thanh tra

VIDEO