Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Đồng Nai: Giải quyết dứt điểm 3 vụ khiếu tố kéo dài

07/02/2012

Trong năm 2011, ngành Thanh tra tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện có hiệu quả 65 cuộc thanh tra hành chính. Đến nay đã kết thúc 59 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, quản lý sử dụng tài chính ngân sách, lĩnh vực xây dựng cơ bản… Riêng Thanh tra tỉnh thực hiện 15 cuộc, đã kết thúc 14 cuộc, hiện đang thực hiện 1 cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Qua thanh tra, các đoàn đã phát hiện sai phạm về kinh tế 1,1 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi trên 1 tỷ đồng, hiện đã thu hồi được 941,678 triệu đồng, đạt 91,33%. 

Lực lượng thanh tra chuyên ngành đã thanh tra, kiểm tra thường xuyên theo ngành, lĩnh vực phụ trách được 1.257 lượt đơn vị, cơ sở kinh doanh. Qua đó, phát hiện 1.222 đơn vị sai phạm; lập biên bản vi phạm 2.150 vụ về chấp hành pháp luật giao thông. Lực lượng thanh tra đã xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 9,6 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Cùng thời gian, các cấp trong tỉnh đã tiếp 5.481 lượt công dân; giải quyết có hiệu quả 682/951 đơn thư (625 đơn khiếu nại, 57 đơn tố cáo) đạt tỷ lệ 72%.

Thực hiện Kế hoạch 319/KH-TTCP ngày 20/2/2009 của Thanh tra Chính phủ, toàn tỉnh kiểm tra, rà soát, phát hiện 7 vụ việc tồn đọng, kéo dài; đã giải quyết dứt điểm 3 vụ, 4 vụ còn lại đang chờ ý kiến chỉ đạo của bộ, ngành Trung ương để xử lý.

Theo Báo thanh tra

VIDEO