Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC THANH TRA CHÍNH PHỦ

19/12/2023

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC THANH TRA CHÍNH PHỦ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

VỤ PHÁP CHẾ

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

 

Trần Đăng Vinh

Vụ Trưởng

080 49021

vinhtd@thanhtra.gov.vn

 

Nguyễn Văn Tuấn

Phó Vụ trưởng

080 48861

tuannv@thanhtra.gov.vn

 

Trần Văn Long

Phó Vụ trưởng

080 49041

longtv@thanhtra.gov.vn

  Chu Đức Thắng Phó Vụ trưởng   thangcd@thanhtra.gov.vn

2

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

 

Nguyễn Hữu Hòa

Vụ trưởng

08049187

hoanh@thanhtra.gov.vn

 

Ngô Khánh Luận

Phó Vụ trưởng

080 49225

luannktccb@thanhtra.gov.vn

 

Nguyễn Duy Đông

Phó Vụ trưởng

 

dongnd@thanhtra.gov.vn

  Nguyễn Thị Thu Huyền Phó Vụ trưởng 080 49243 huyenntt@thanhtra.gov.vn

3

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

 

Trần Văn Mây

Vụ Trưởng

080.49062

maytv@thanhtra.gov.vn

 

Đỗ Trung Kiên

Phó Vụ trưởng

080 48398

kiendo@thanhtra.gov.vn

 

Trịnh Như Hoa

Phó Vụ trưởng

080 49179

hoatn@thanhtra.gov.vn

4

VỤ KẾ HOẠCH - TỔNG HỢP

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

 

Lê Hồng Lĩnh

Vụ Trưởng

 

linhlh@thanhtra.gov.vn

 

Trần Quang Trung

Phó Vụ trưởng

080 49040​

trungtq@thanhtra.gov.vn

 

Lê Quang Linh

Phó Vụ trưởng

080 48146

linhlq@thanhtra.gov.vn

 

Vũ Hồng Khánh

Phó Vụ trưởng

 

khanhvh@thanhtra.gov.vn

5

VĂN PHÒNG

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

 

Nguyễn Văn Cảnh

Chánh Văn phòng​

080 49171

canhnv@thanhtra.gov.vn

 

Phạm Thị Thu Hương

Phó Chánh Văn phòng​

080 49009

Huongptt@thanhtra.gov.vn

 

Huỳnh Thị Xuân Đào

Phó Chánh Văn phòng

 

 daohtx@thanhtra.gov.vn

 

Dương Văn Huế

Phó Chánh Văn phòng

 

huedv@thanhtra.gov.vn

6

CỤC GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH VÀ XỬ LÝ SAU THANH TRA

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

 

Lê Tiến Đạt

Cục  trưởng

08048873

hoanghung@thanhtra.gov.vn

 

Dương Văn Phấn

Phó Cục Trưởng

080 48001

phandv@thanhtra.gov.vn

 

 Văn Tiến Mai

Phó Cục Trưởng

080 49225

maivt@thanhtra.gov.vn

 

Nguyễn Mạnh Cường

Phó Cục Trưởng

08048012

cuongnm@thanhtra.gov.vn

7

VỤ THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KINH TẾ NGÀNH (VỤ I)

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

 

Hoàng Hưng

Vụ trưởng

080 49199

Hoanghung@thanhtra.gov.vn

 

Lê Quang Tiệp

Phó Vụ Trưởng

080 49281

tieplq@thanhtra.gov.vn

 

Vũ Quốc Công

Phó Vụ Trưởng

080 48860

congvq@thanhtra.gov.vn​

 

Đinh Đăng Lập

Phó Vụ Trưởng

 

lapdd@thanhtra.gov.vn 

8

VỤ THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KHỐI NỘI CHÍNH VÀ KINH TẾ TỔNG HỢP (VỤ II)

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

 

Nguyễn Quang Thía

Vụ Trưởng

080 48864

npthia@thanhtra.gov.vn

 

Đỗ Mạnh Hùng

Phó Vụ Trưởng

080 49015

hungdm@thanhtra.gov.vn

 

Nguyễn Mạnh Hà 

Phó Vụ trưởng

 

hanm@thanhtra.gov.vn

 

Trần Xuân Dũng 

Phó Vụ Trưởng

080. 48389

dungtx@thanhtra.gov.vn

9

VỤ THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KHỐI VĂN HÓA, XÃ HỘI (VỤ III)

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

 

Nguyễn Tuấn Anh

Vụ trưởng

080 49168

nguyentuananh@thanhtra.gov.vn

 

Nguyễn Hữu Nhường

Phó Vụ Trưởng

080 49322

nhuonghuunguyen@thanhtra.gov.vn

 

Diêm Đăng Việt

Phó Vụ Trưởng

 

vietdd@thanhtra.gov.vn

  Ngô Đình Long Phó Vụ Trưởng   longnd@thanhtra.gov.vn

10

CỤC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KHU VỰC 1 (CỤC I)

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

 

Nguyễn Đức Hải

Cục Trưởng

080 44304

ndhai@thanhtra.gov.vn

 

Ngô Văn Cường

Phó Cục trưởng

080 49421

cuongnv@thanhtra.gov.vn

 

Phạm Hùng

Phó Cục trưởng

080 49167

hungp@thanhtra.gov.vn

 

Ngô Mạnh Hùng

Phó Cục trưởng

080 49088

hungngo@thanhtra.gov.vn

11

CỤC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KHU VỰC 2 (CỤC II)

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

 

Nguyễn Mạnh Hường

Cục Trưởng

080 49035

huongnm@thanhtra.gov.vn

 

Phùng Xuân Kiên

Phó Cục Trưởng

080 48867

kienpx@thanhtra.gov.vn

 

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Phó Cục Trưởng

080 49182

tuyetnta@thanhtra.gov.vn

12

CỤC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO KHU VỰC 3 (CỤC III)

Địa chỉ liên hệ: Số 210 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Đào Trung Kiên

Cục trưởng

080 86789

dtkien@thanhtra.gov.vn

 

Ngô Văn Khương

Phó Cục trưởng

080 488531

khuongnv@thanhtra.gov.vn

 

Nguyễn Đức Hương

Phó Cục trưởng

080 83317

huongnd@thanhtra.gov.vn

 

Nguyễn Trường Giang

Phó Cục trưởng

080 86001

giangnt@thanhtra.gov.vn

13

CỤC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC (CỤC IV)

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

 

Hoàng Thái Dương

Cục trưởng

080 48997

htduong@thanhtra.gov.vn

 

Đặng Hùng Sơn

Phó Cục trưởng

080 48392​

dhson@thanhtra.gov.vn

 

Lê Ngọc Quang

Phó Cục trưởng

080 48230

quangln@thanhtra.gov.vn

 

Nguyễn Viết Thạch

Phó Cục trưởng

 

thachnv@thanhtra.gov.vn

14

BAN TIẾP CÔNG DÂN TRUNG ƯƠNG

Địa chỉ: Số 1, Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội

 

Nguyễn Hồng Điệp

Vụ trưởng, Trưởng ban

080 49168

diepnh@thanhtra.gov.vn

 

Nguyễn Văn Hòa

Phó Trưởng ban

080 85679

hoanv@thanhtra.gov.vn

 

Nguyễn Duy Bính

Phó Trưởng ban

080 49669

binhnd@thanhtra.gov.vn

 

Trần Quốc Dũng

Phó Trưởng ban

080 49068

dungtq@thanhtra.gov.vn

 

Lê Thị Hương Trà

Phó Trưởng ban

08085679

huongtrattcp@gmail.com

15

VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ KHOA HỌC THANH TRA

Địa chỉ: 17 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội

 

Nguyễn Quốc Văn

Viện Trưởng

0243 7470453

vannq@thanhtra.gov.vn

 

Nguyễn Huy Hoàng

Phó Viện Trưởng

0243 7475765

hoangnnh@issi.gov.vn

 

Cung Phi Hùng

Phó Viện Trưởng

0243 7475683

hungcp@thanhtra.gov.vn

16

BÁO THANH TRA

Địa chỉ: Số 100, Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

 

Nguyễn Tuấn Anh

Tổng biên tập

0243 352 7333

anhnguyentuan@thanhtra.gov.vn

  Nguyễn Thị Hoa Phó Tổng biên tập   hoant@thanhtra.gov.vn

 

Đỗ Công Định

Phó Tổng biên tập

0243 350 1887

dinhdc@thanhtra.gov.vn

17 

TẠP CHÍ THANH TRA

Địa chỉ: Số 220, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

 

Nguyễn Văn Lương

 Tổng Biên tập 

080 49078

luongnv@thanhtra.gov.vn

 

Đỗ Mạnh Hùng

Phó Tổng biên tập

080 49076

hungdm@thanhtra.gov.vn

 

Trần Đắc Xuyên

Phó Tổng biên tập

080 43224

xuyentd@thanhtra.gov.vn

 

Lê Thế Chiến

Phó Tổng biên tập

08049082

chienlt@thanhtra.gov.vn

 18

TRƯỜNG CÁN BỘ THANH TRA

Địa chỉ: Đường 69, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

 

Vũ Văn Chiến

Hiệu trưởng

0243 7524199

chienvv@thanhtra.gov.vn

 

Phạm Thị Thu Hiền

Phó Hiệu trưởng

0243 7522096

hienptt@thanhtra.gov.vn

 

Nguyễn Tuấn Khanh

Phó Hiệu trưởng

0243 7522096

khanhnt@thanhtra.gov.vn

19 

TRUNG TÂM THÔNG TIN

Địa chỉ: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ

 

Nguyễn Đức Thắng

Giám đốc

080 48448

thangnd@thanhtra.gov.vn

 

 


Tin tức liên quan

VIDEO