Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Đào tạo về kinh nghiệm của Chính phủ Đức trong công tác thanh tra

26/06/2017

Thực hiện Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước và Tổng Thanh tra Chính phủ, Đoàn công tác bồi dưỡng ngắn hạn tại nước ngoài theo chương trình Đề án 165- Ban Tổ chức Trung ương do Ông Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước làm Trưởng đoàn đã tới Đức từ ngày 26/6/2017 để tham dự khoá Đào tạo về kinh nghiệm của Chính phủ Đức trong công tác kiểm toán và thanh tra. Thanh tra Chính phủ cử lãnh đạo các đơn vị: Cục Chống tham nhũng, Vụ 2, Vụ Kế hoạch,Tài chính và Tổng hợp, Vụ Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Thông tin, Viện Khoa học Thanh tra, Báo Thanh tra tham dự.

Khoá học do Học viện Đào tạo và Nghiên cứu phi lợi nhuận của Liên đoàn Công chức Đức thực hiện bao gồm nhiều nội dung như: Tổng quan về hệ thống công vụ Đức; Quản lý công và các sáng kiến cải cách; Các biện pháp chống tham nhũng ở Đức và vai trò của Tổ chức Minh bạch quốc tế tại Đức; Cách thức xây dựng sự minh bạch trong hoạt động của Chính phủ; Sự cân bằng giữa chống tham nhũng và hiệu quả; Quy chế tuân thủ ở Đức; Hoạt động của kiểm toán tại Đức; Các biện pháp phòng, chống tham nhũng... 


Khoá học sẽ kết thúc vào ngày 4/7/2017 và cuối khoá học các học viên sẽ được cấp chứng chỉ.​/.

VIDEO