Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Đánh giá tiến độ thực hiện Đề án 137 về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng

20/02/2012

Ngày 17/2, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Tổ thư ký triển khai Đề án 137 đã họp, dưới sự chủ trì của đồng chí Phó tổng Thanh tra Trần Đức Lượng cùng với sự tham gia của thành viên Tổ thư ký.

Theo báo cáo của Tổ thư ký về tình hình triển khai đề án 137, đến hết tháng 1/2012, Vụ Pháp chế đã tham mưu trình lãnh đạo Thanh tra Chính phủ ký Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện đề án và chương trình công tác thực hiện đề án năm 2012; làm việc trực tiếp với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo, trao đổi, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện đề án; đang xây dựng kế hoạch tổ chức 4 hội nghị tập huấn cho đội ngũ giáo viên, giảng viên các trường... 

Tại cuộc họp, các thành viên tổ thư ký cũng đã nêu lên những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện đề án như: đội ngũ cán bộ thiếu, vì có nhiều công việc phải triển khai cùng lúc; một số bộ, ngành triển khai thực hiện Đề án chậm so với tiến độ; việc xác định nguồn kinh phí để thực hiện cũng là vấn đề cần phải bàn xin ý kiến chỉ đạo. 

Phát biểu chỉ đạo, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng yêu cầu, Vụ Pháp chế chủ trì họp với Viện Khoa học Thanh tra, Văn phòng, dự án Poscis để lượng hóa tất cả các hoạt động của Ban chỉ đạo, Tổ thư ký, Tổ công tác, lập thành biểu các hoạt động cụ thể, ứng với các hoạt động đó là vấn đề kinh phí, dùng từ nguồn nào? hết bao nhiêu? Cần phải hoàn thiện kế hoạch tập huấn trên tinh thần càng nhanh càng tốt; phải thảo dự thảo phê duyệt tài liệu; phê duyệt tài liệu đã được nghiệm thu với chủ thể phê duyệt là Ban chỉ đạo; cần gửi văn bản đôn đốc tới các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ công tác… là những công việc mà đồng chí Phó tổng Thanh tra lưu ý phải làm ngay đối với Tổ thư ký.

Thanh Loan

VIDEO