Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Đánh giá cấp cơ sở đề tài cấp Bộ: “Thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về thu hồi đất ở Việt Nam hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

12/09/2016

Ngày 8/9, Viện Khoa học Thanh tra tổ chức hội nghị đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ “Thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về thu hồi đất ở Việt Nam hiện nay – Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do Tiến sỹ Đinh Văn Minh, Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra làm chủ nhiệm đề tài. Tiến sỹ Nguyễn Văn Kim, Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ chủ trì.

Đề tài được chia làm 3 ch ương, Chương 1: Một số vấn đề l ý luận về thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về thu hồi đất; Chương 2: Thực trạng thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về thu hồi đất ở Việt Nam; Chương 3: Giải pháp nhằm giảm thiểu khiếu nại và nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại về thu hồi đất.

Ban chủ nhiệm đề tài khẳng định, để nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại về thu hồi đất cần thiết lập nhóm tư vấn giải quyết khiếu nại về đất đai. Đặc biệt là việc thu hồi đất để thực hiện các dự án lớn liên quan đến nhiều người có đất thu hồi thì cần có một nhóm gồm đại diện các cơ quan nhà nước, chủ đầu tư; mở rộng phạm vi đối tượng của khiếu nại hành chính trong lĩnh vực đất đai theo hướng cho phép khiếu kiện đối với văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, giảm bớt khiếu nại tiếp về đất đai; tăng cường đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại về thu hồi đất.

Góp ý với Ban chủ nhiệm đề tài, các đại biểu đánh giá cao nội dung, tính cấp thiết của đề tài trong đó, nội dung thể hiện cơ bản mục tiêu nghiên cứu, tạo cơ sở khoa học, giải pháp về thu hồi, giải quyết đất hiện nay; hình thức đúng quy định, cơ cấu, bố cục rõ ràng. Đề tài tổ chức nghiên cứ công phu, nhiều nội dung, nhiều thông tin quý; các đề xuất mang tính khả thi, đột phá. Bên cạnh đó, một số ý kiến khác đề nghị đề  tài tách riêng vấn đề thu hồi đất và bồi thường thu hồi đất; cần luận giải thêm lý thuyết về khiếu nại thu hồi đất và giải quyết thu hồi đất; xác định rõ đối tượng khiếu nại thu hồi đất hiện nay; phân nhóm rõ hơn.

Hội đồng đồng ý để đề tài tiếp tục nghiên cứu và đưa ra nghiệm thu chính thức./.

                                 Thanh Loan


VIDEO