Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Đảng ủy Thanh tra Chính phủ sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2021

29/09/2021

Ngày 29/9, tại Hà Nội, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì hội nghị sơ kết công tác Đảng 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Tham dự hội nghị là toàn thể các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Thanh tra Chính phủ.

Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2021 của Đảng ủy TTCP cho thấy, thời gian qua tình hình dịch bệnh Covid -19 bùng phát mạnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của cả nước. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của Đảng, Chính phủ và cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước vẫn đạt được những kết quả tích cực nhờ thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống sức khoẻ của nhân dân. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy TTCP tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, phối hợp với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo TTCP cùng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Cụ thể, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng uỷ TTCP tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; tăng cường phối hợp với Ban cán sự đảng và lãnh đạo TTCP tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đảng ủy đã phối hợp với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo TTCP chỉ đạo các cấp ủy đảng cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động vượt qua khó khăn, bước đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021, được lãnh đạo Đảng và Nhà nước đánh giá cao.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội XXIII của Đảng ủy TTCP để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm bằng việc sớm ban hành chương trình hành động năm 2021, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc đổi mới về phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc; nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc của cán bộ, đảng viên, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của cơ quan TTCP…

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đa số các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ đồng tình với Dự thảo báo cáo, bên cạnh đó một số ý kiến khác cho rằng, cần bổ sung vào báo cáo về dự báo tình hình trong thời gian tới; nêu các tác động của dịch bệnh covid -19 đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ; nêu nguyên nhân của những tồn tại hạn chế để có hướng khắc phục.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đánh giá cao những nỗ lực của Văn phòng Đảng – Đoàn thể trong thời gian qua và đề nghị, Văn phòng Đảng – Đoàn thể tiếp thu ý kiến các đồng chí dự họp để tham mưu, hoàn thiện báo cáo cùng Chương trình hành động của Đảng ủy, đề xuất những nội dung trọng tâm, trọng điểm để triển khai.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, sau Đại hội, Đảng bộ TTCP đã ban hành nhiều các văn bản để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Bên cạnh đó, Đảng ủy lựa chọn một số nội dung để xây dựng Nghị quyết chuyên đề; tập trung phối hợp với Ban cán sự đảng trong việc kiện toàn công tác cán bộ; chú trọng tới việc hoàn thiện các kết luận thanh tra; chuẩn bị tốt việc triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2021…; công tác xây dựng thể chế đạt được nhiều kết quả; công tác xây dựng đảng về chính trị tư tưởng có những chuyển biến tích cực.v.v.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng Thanh tra yêu cầu cần đưa ra dự báo tình hình liên quan dịch bệnh covid-19, trong đó nêu giải pháp cụ thể thực hiện công tác thanh tra trong điều kiện có dịch và trong trạng thái bình thường mới; nhanh chóng triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2021; sớm hoàn thành kết luận các cuộc thanh tra còn lại; tập trung đôn đốc xử lý sau thanh tra nhất là các cuộc thanh tra do Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng yêu cầu; hoàn thành trình Chính phủ Luật thanh tra trong tháng khoảng 12/2021.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các Đảng bộ, chi bộ tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng nhất là các đơn vị sự nghiệp có sự sắp xếp lại cơ cấu tổ chức; tiếp tục tiến hành kiện toàn các chức danh khuyết, thiếu ở các Đảng bộ, chi bộ cũng như Ban thường vụ Đảng ủy; đổi mới công tác sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chuyên môn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 


VIDEO