Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Đảng bộ Thanh tra Chính phủ sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2023

31/10/2023

Ngày 26/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 14 (mở rộng) sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thanh tra Chính phủ.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2023, về công tác thanh tra, TTCP đã thực hiện 39 cuộc thanh tra, ban hành kết luận 14 cuộc, kiểm tra, đôn đốc 28 kết luận thanh tra.

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, TTCP chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương ở TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, đã tiếp 1.040 lượt, với 3.141 người được tiếp đến trình bày về 959 vụ việc, có 90 đoàn đông người; tiếp nhận 4.347 đơn, đã xử lý 4.250 đơn, trong đó có 1.784 đơn đủ điều kiện xử lý, chiếm 41,0% tổng số đơn đã xử lý.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, TTCP đã ban hành và tổ chức thực hiện các kế hoạch của Ban cán sự đảng TTCP và của Tổng Thanh tra Chính phủ - Thành viên Ban Chỉ đạo theo chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo; Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực năm 2023 của Thanh tra Chính phủ. Ban hành Kế hoạch luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác giai đoạn 2023-2027 của Thanh tra Chính phủ nhằm phòng ngừa tham nhũng…

Bên cạnh đó, Đảng ủy TTCP lãnh đạo các cấp ủy triển khai thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng cũng như công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.

Trong đó, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các văn bản của cấp ủy cấp trên. Phối hợp với Ban cán sự đảng TTCP tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung cuốn sách.

Nghiêm túc triển khai thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với thực hiện các Quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, Đảng bộ TTCP cần phát huy hơn nữa những kết quả đạt được. Đồng thời, tập trung lãnh đạo cấp ủy, chi bộ các cục, vụ, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023, trong đó chú trọng đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các cuộc thanh tra, nhất là các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chú trọng làm tốt công tác chính trị tư tưởng, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong chi bộ, đảng bộ; chú trọng gắn công tác đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


VIDEO