Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Đại hội Hội cựu chiến binh cơ quan Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2022 - 2027

31/10/2022

Ngày 28/10, Hội Cựu chiến binh cơ quan Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tổ chức Đại hội Cựu chiến binh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tham dự Đại hội có Thiếu tướng Lương Hồng Phong, Phó Ban Kiểm tra, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Phó Tổng TTCP Bùi Ngọc Lam, cùng toàn thể hội viên Hội Cựu chiến binh cơ quan Thanh tra Chính phủ.

Báo cáo trước Đại hội, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh TTCP cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được quan tâm và củng cố theo hướng gọn, hiệu quả; hoạt động của Hội đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương hội và chủ động theo chương trình, kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh cơ quan luôn tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; gương mẫu đi đầu trong việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai các chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương Hội và tham gia các phong trào thi đua.

Hầu hết các hội viên cựu chiến binh cơ quan Thanh tra Chính phủ là cán bộ lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo các cục, vụ đơn vị, các thanh tra viên cao cấp, thanh tra viên chính của Thanh tra Chính phủ. Do vậy, các hội viên cựu chiến binh cơ quan tích cực, gương mẫu tham gia thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị, vận động cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với chất lượng và hiệu quả cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị…

Phát biểu tại Đại hội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Hội Cựu chiến binh TTCP đã đạt được. Hội đã đoàn kết, nhất trí và tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng. Các hội viên luôn gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị. Với kết quả đạt được nhiệm kỳ vừa qua và phát huy truyền thống tốt đẹp của Hội, lãnh đạo TTCP tin rằng Hội Cựu chiến binh TTCP sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cũng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn Hội Cựu chiến binh TTCP hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành mới, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 5 đồng chí, bầu đồng chí Nguyễn Hữu Hòa làm Chủ tịch.


VIDEO