Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Đại hội Chi bộ Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2020 -2022

19/06/2020

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch số 150-KH/ĐU.22 ngày 04/12/2019 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, ngày 19/06/2020, Chi bộ Vụ Pháp chế đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Nguyễn Thái Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo chính trị tại đại hội của Chi bộ Vụ Pháp chế cho thấy, nhiệm kỳ 2017 -2020, hoạt động của Chi bộ có những chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt từ công tác chính trị tư tưởng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng. Trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được coi trọng; công tác chuyên môn được cải tiến trên nhiều phương diện; công tác xây dựng đảng được quan tâm đẩy mạnh; đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tập thể, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 
Trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ chính trị đã có sự phối hợp tốt giữa Chi ủy, chi bộ và Lãnh đạo đơn vị qua đó, đạt được kết quả tốt trong lĩnh vực được giao; Chi ủy, chi bộ tổ chức tốt việc sinh hoạt chuyên đề; việc nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho từng cán bộ, đảng viên cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện; Chi bộ hoạt động có nề nếp, kỷ luật kỷ cuơng và hiệu quả; đại đa số đảng viên, công chức của Chi bộ có tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ đuợc giao.
 

Về nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Chi ủy, Chi bộ Vụ Pháp chế khẳng định, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, đoàn kết thống nhất nội bộ; tăng cường mối quan hệ công tác giữa các các cục, vụ, đơn vị trong công tác; triển khai đạt hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Trong đó, 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng; phấn đấu chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Nguyễn Thái Hồng đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Chi bộ Vụ Pháp chế. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy nhấn mạnh, báo cáo kiểm điểm Ban Chi ủy đã đánh giá được các ưu điểm, chỉ ra những thiếu sót, hạn chế tuy nhiên, cần chỉ rõ nguyên nhân của thiếu sót, hạn chế đồng thời, kết cấu lại báo cáo cho phù hợp. Khẳng định Chi bộ Vụ Pháp chế có đội ngũ đảng viên giàu kinh nghiệm, năng lực công tác tốt, có chuyên môn, tinh thần đoàn kết, nhất trí cao. Đồng chí Nguyễn Thái Hồng đề nghị, Chi ủy, Chi bộ vụ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đạt, vượt mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Với tinh thần nghiêm túc, trang nghiêm và thực hiện các thủ tục đúng Quy định, Đại hội Chi bộ Vụ Pháp chế đã bỏ phiếu đồng ý bầu 03 đồng chí tham gia Ban Chi ủy, trong đó bầu đồng chí Đinh Văn Minh, Vụ trưởng làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.


VIDEO