Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Đại hội Chi bộ Vụ II nhiệm kỳ 2022 -2025

26/09/2022

Ngày 23/9, Chi bộ Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II) đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Lê Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ Trưởng Vụ III; đồng chí Lê Tiến Đạt, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Thanh tra Chính phủ dự Đại hội.

Báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2020-2022 cho thấy, Chi ủy Chi bộ Vụ II luôn chú trọng công tác nắm tình hình tư tưởng của công chức, đảng viên, nhất là quan tâm tới tâm tư, nguyện vọng và các kiến nghị, đề xuất của đảng viên, kịp thời có các biện pháp giải quyết, không để phát sinh về tư tưởng hoặc mất đoàn kết nội bộ.

Bên cạnh việc giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo nhiệm vụ được giao, Chi ủy Chi bộ đã phổ biến kịp thời chủ trương, đường lối, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến đảng viên, từ đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng, ý chí hành động của công chức, đảng viên và quần chúng, đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Chi bộ quán triệt đảng viên nghiêm túc thực hiện, nhận diện những biểu hiện suy thoái, làm rõ những tồn tại, hạn chế và những nguyên nhân để đưa ra phương hướng, giải pháp khắc phục theo đúng các giải pháp của nghị quyết và chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ.

Chi ủy, Chi bộ luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, quy định của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được giao; chủ động phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực. Thường xuyên quan tâm, giáo dục, rèn luyện, quản lý và kiểm tra công tác đảng viên; thực hiện đầy đủ, đúng quy trình các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật theo chương trình công tác đề ra, thực hiện tốt Kế hoạch tự kiểm tra và kế hoạch kiểm tra của Đảng ủy cấp trên.

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ Vụ II tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về lập trường tư tưởng, nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Tổng Thanh tra Chính phủ giao; tiếp tục xây dựng Chi bộ Vụ II thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Phấn đấu tập thể Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Chi bộ đạt tiêu chuẩn Chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh... 

Đại hội đã bầu Ban Chi ủy mới gồm 3 đồng chí, bầu đồng chí Nguyễn Quang Thía, Vụ trưởng làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

 


VIDEO