Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Đại hội Chi bộ Vụ Hợp tác Quốc tế

08/09/2022

Ngày 8/9, Chi bộ Vụ Hợp tác Quốc tế tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ I, đồng chí Lê Tiến Đạt, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Thanh tra Chính phủ dự và chỉ đạo Đại hội. Toàn thể đảng viên của Chi bộ tham dự Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2020-2022, được sự quan tâm của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ (TTCP), bằng sự nỗ lực, nhiệt tình và trách nhiệm của tập thể Ban Chi ủy và toàn thể đảng viên, Chi bộ Vụ Hợp tác Quốc tế đã khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các mặt công tác.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được thực hiện thường xuyên. Thông qua các buổi học tập nghị quyết chuyên đề do Đảng ủy TTCP tổ chức và các buổi sinh hoạt định kỳ tại Chi bộ, các đảng viên trong Chi bộ đã được tuyên truyền, giáo dục và có nhận thức đầy đủ về các nội dung đổi mới công tác tư tưởng, nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Vai trò lãnh đạo của Chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị được thể hiện rõ nét, đặc biệt là trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hoạt động đối ngoại của cơ quan và Kế hoạch công tác của đơn vị. Cấp ủy Chi bộ phát huy tinh thần tập thể, dân chủ trong lãnh đạo các hoạt động của Chi bộ; phát huy tốt trí tuệ, sức mạnh đoàn kết của tập thể cũng như thế mạnh của từng đảng viên.

Phát huy kết quả đã đạt được, phấn đấu giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của Ban Chi ủy để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; 100% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ… là những mục tiêu cụ thể được Đại hội đề ra.

Đại hội đã bầu Ban Chi ủy mới gồm 3 đồng chí, bầu đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế làm Bí thư Chi bộ.


VIDEO