Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Đại hội Chi bộ Phòng Hành chính – Tổng hợp và Kiểm soát thủ tục hành chính nhiệm kỳ 2020-2022

19/06/2020

Ngày 19/06/2020, Chi bộ Phòng Hành chính – Tổng hợp và Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Báo cáo chính trị tại đại hội của Chi bộ cho thấy, nhiệm kỳ 2017 – 2020 Chi bộ đã cùng tập thể lãnh đạo Phòng phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Văn phòng trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đặc biệt là xây dựng kế hoạch nhiệm vụ chuyên môn hàng năm, lãnh đạo Chi bộ, đơn vị thực hiện và hoàn thành tốt các chương trình, nhiệm vụ được giao; phục vụ ngày càng có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần tích cực vào nhiệm vụ chính trị của Văn phòng nói riêng và cơ quan Thanh tra Chính phủ nói chung. Công tác chính trị tư tưởng được quan tâm, thường xuyên quán triệt thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và cấp ủy cấp trên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được chú trọng, chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên, đảng viên gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó còn những hạn chế như: Việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên hiệu quả chưa cao; chưa tạo được những buổi sinh hoạt chuyên đề sôi nổi, ý kiến tham gia trong các buổi sinh hoạt Chi bộ chưa nhiều; các đồng chí trong cấp ủy còn tập trung nhiều vào công việc chuyên môn, chưa đầu tư nhiều thời gian để nâng cao chất lượng công tác đảng trong lĩnh vực được phân công.


Về nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Chi bộ I phấn đấu thực hiện: Tăng cường công tác xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; phát huy vai trò của cấp ủy trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về lập trường tư tưởng, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan TTCP và ngành Thanh tra; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát và năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng; tiếp tục xây dựng Chi bộ I thực sự trong sạch vững mạnh.​

Tại Đại hội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đánh giá cao tư tưởng chính trị, ý thức chấp hành kỷ luật và tinh thần thực hiện các nhiệm vụ nhất là trên các lĩnh vực cải cách hành chính, văn thư, lưu trữ của công chức, người lao động của Chi bộ I. Bên cạnh đó, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu bổ sung báo cáo đánh giá vai trò của Chi ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cùng với chính quyền để tiếp tục có định hướng cho nhiệm kỳ tới tốt hơn; cần cụ thể hóa các chỉ tiêu phấn đấu của các mặt công tác thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề hàng quý, hàng năm.

Với tinh thần nghiêm túc, trang nghiêm và thực hiện các thủ tục đúng Quy định, Đại hội Chi bộ Phòng Hành chính – Tổng hợp và Kiểm soát thủ tục hành chính đã bỏ phiếu đồng ý bầu đồng chí Huỳnh Thị Xuân Đào làm Bí thư và đồng chí Trần Thị Thúy Mai làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022./.


VIDEO