Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Đại hội Chi bộ Giảng viên và Đào tạo

29/05/2020

Ngày 29/5, Chi bộ Giảng viên và Đào tạo trực thuộc Đảng bộ Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Vũ Văn Chiến, Ủy viên BCH Đảng bộ Thanh tra Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2017 -2020, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng viên, quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn như: Tổ chức chiêu sinh, mở lớp; giảng dạy, coi thi, chấm thi, thảo luận, hướng dẫn viết tiểu luận, để án đối với các lớp thanh tra chuyên ngành, thanh tra viên...; các lớp bồi dưỡng ngắn hạn vượt mức về kế hoạch, đạt yêu cầu và đúng tiến độ của Nhà trường đề ra. Cán bộ, giảng viên luôn có ý thức tốt trong thực hiện chức trách nhiệm vụ; nghiêm túc thực hiện các quy chế, quy định, có ý thức tự giác học tập, rèn luyện nâng cao chất lượng giảng dạy; thái độ làm việc nghiêm túc, tích cực nghiên cứu đổi mới, biên soạn, chỉnh sửa giáo trình.
 
Đánh giá những ưu điểm, khó khăn nhiệm kỳ 2017-2020 của Chi bộ thấy rằng, tư tưởng đảng viên vững vàng, phát huy tốt khối đại đoàn kết nội bộ; kỷ luật, kỷ cương, kỷ luật lao động được duy trì; 100% đảng viên, quần chúng trong Chi bộ chấp hành tốt nội quy, quy chế của đơn vị. Tuy nhiên, vẫn còn đảng viên, quần chúng chưa tự giác thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ có lúc chưa đạt yêu cầu đề ra.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Vũ Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra ghi nhận những kết quả đã đạt được cùng tinh thần làm việc của tập thể đảng viên, quần chúng của Chi bộ Giảng viên và Đào tạo trong nhiệm kỳ vừa qua; báo cáo chính trị Đại hội đã đánh giá đúng tình hình công tác của Chi bộ, đồng thời đề ra các giải pháp phù hợp với đặc thù công việc, chỉ ra những bài học kinh nghiệm để làm tốt nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Vũ Văn Chiến đề nghị mỗi đảng viên, quần chúng của Chi bộ cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm với tập thể, với công việc; đổi mới tư duy, phong cách giảng dạy, xây dựng các bài giảng hay, phù hợp với từng đối tượng học viên; khắc phục những tồn tại, hạn chế của từng cá nhân, chia sẻ, động viên, đoàn kết giúp đỡ nhau để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 

Đại hội đã bầu 03 đồng chí tham gia Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020 -2022, trong đó đồng chí Doãn Trung Thông  tiếp tục tái cử giữ chức Bí thư Chi bộ. 


VIDEO