Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Đại hội Chi bộ Cục II nhiệm kỳ 2020 – 2022

26/06/2020

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch số 150-KH/ĐU.22 ngày 04/12/2019 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, ngày 26/06, Chi bộ Cục II đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

Báo cáo chính trị tại đại hội của Chi bộ Cục II cho thấy, nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng, đảm bảo theo quy định. Nội dung sinh hoạt đã có nhiều đổi mới, chú trọng tuyên truyền Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy TTCP và Đảng ủy cấp trên. Trong nhiệm kỳ, Chi ủy đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Cục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng tổ chức đảng “trong sạch, vững mạnh”, các đảng viên trong Chi bộ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, yên tâm công tác, không có công chức, đảng viên vi phạm quy định, Điều lệ đảng. Đặc biệt sự đoàn kết, nhất trí của công chức, đảng viên trong tổ chức thực hiện Chương trình Kế hoạch công tác.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cũng như việc nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên trong đơn vị có lúc chưa được kịp thời; hoạt động chuyên môn của Cục còn những hạn chế nhất định; việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo phòng, lãnh đạo Cục đã được quan tâm nhưng còn chưa kịp thời; việc thực hiện chuyên đề chưa được thường xuyên.

Về nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Chi ủy, Chi bộ Cục II phấn đấu: Tăng cường công tác xây dựng Đảng, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của TƯ 4 khóa XI, XII; nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của cấp ủy trong xây dựng đội ngũ công chức, đảng viên vững vàng về lập trường tư tưởng, nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của TTCP và ngành thanh tra; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao sức chiến đầu và năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; khắc phục những hạn chế, bất cập về tổ chức hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua; tiếp tục xây dựng Chi bộ Cục II, cơ quan, đoàn thể vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần cùng toàn cơ quan TTCP hoàn thành tốt chương trình kế hoạch công tác trong các năm tiếp theo; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ TTCP và Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy TTCP Nguyễn Thái Hồng khẳng định Chi bộ Cục II trong nhiệm kỳ vừa qua có nhiều chuyển biến tích cực và có những bước phát triển mới. Chi bộ luôn phát huy những điều kiện thuận lợi, nỗ lực vượt khó khăn, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, cơ bản hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đề ra. Phó Bí thư Đảng ủy TTCP cũng bày tỏ tin tưởng, Chi bộ Cục II sẽ tiếp tục phát huy tinh thần thắng lợi của nhiệm kỳ vừa qua để hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2022 với sự quyết tâm của tập thể cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ TTCP.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã bỏ phiếu bầu BCH Chi bộ Cục II nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 05 đồng chí, trong đó, bầu đồng chí Nguyễn Hồng Giang, Cục trưởng làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Lê Quốc Khanh, Phó Cục trưởng làm Phó Bí thư Chi bộ và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TTCP nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 09 đồng chí./..


VIDEO