Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Đại hội Chi bộ Cục I nhiệm kỳ 2022 – 2025

23/09/2022

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức Đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, ngày 23/9, Chi bộ Cục I tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đồng chí Lê Tiến Đạt, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Thanh tra Chính phủ dự Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội đánh giá, nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ đã làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; tổ chức sinh hoạt huyên đề theo quy định, gắn nội dung sinh hoạt chuyên đề với hoạt động chuyên môn của đơn vị; quan tâm hơn tới công các bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực chuyên môn của đảng viên; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên công chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ, công chức của Cục có tinh thần trách nhiệm, chịu khó học tập, tu dưỡng, rèn luyện tốt.

Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong thời gian qua các cuộc thanh tra cơ bản được hoàn thành đúng thời gian; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo đúng nội dung kế hoạch được phê duyệt; các đoàn thanh tra, tổ công tác thực hiện nghiêm chỉnh các quy định có liên quan đến hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Về nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Chi ủy, Chi bộ Cục I phấn đấu, tăng cường công tác xây dựng Đảng, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết TƯ 4 khóa XI, XII, XIII; nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của cấp ủy trong xây dựng đội ngũ công chức, đảng viên vững vàng về lập trường tư tưởng, nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của TTCP và ngành thanh tra.

Tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao sức chiến đầu và năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; khắc phục những hạn chế, bất cập về tổ chức hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua; tiếp tục xây dựng Chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần cùng toàn cơ quan TTCP hoàn thành tốt chương trình kế hoạch công tác trong các năm tiếp theo. Tăng cường vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của người đứng đầu, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy Cục I nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 03 đồng chí; bầu đồng chí Nguyễn Đức Hải, Cục trưởng làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Phạm Hùng, Phó Cục Trưởng làm Phó Bí thư./.

 


VIDEO