Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Đại hội Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025

30/06/2020

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch số 150-KH/ĐU.22 ngày 04/12/2019 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, ngày 29/06, Văn phòng Thanh tra Chính phủ đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam dự và phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo Văn phòng cùng với sự quyết tâm, nỗ lực đoàn kết và trách nhiệm cao, luôn nắm bắt tình hình xử lý dứt điểm những phát sinh không để phức tạp, nêu cao tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất của các đảng viên, công chức và người lao động nên đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị; các công việc được giao đều hoàn thành có chất lượng, hiệu quả, phục vụ kịp thời sự điều hành của Đảng ủy TTCP, lãnh đạo TTCP. Công tác tư tưởng được Đảng bộ thực hiện tốt, các đảng viên trong Đảng bộ và công chức, người lao động trong Văn phòng yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ, có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định. Công tác xây dựng đảng và đoàn kết nội bộ trong Đảng ủy, Đảng bộ và trong Văn phòng vẫn được giữ vững và tiếp tục phát huy, tổ chức duy trì sinh hoạt Đảng ủy và Chi bộ đều đặn, thực hiện tốt công tác phát triển đảng.

Báo cáo chính trị của Đảng bộ cũng nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế như: Việc lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn đôi khi chưa kịp thời, người thực hiện đôi khi chưa thực sự gắn kết trách nhiệm là thành viên cấp ủy với lãnh đạo công tác nên để ảnh hưởng đến tiến độ, kế hoạch; việc lãnh đạo sinh hoạt chi bộ còn chưa kiên quyết, chưa sâu sát; nội dung sinh hoạt chi bộ có lúc chưa đi sâu tìm ra những hạn chế, nguyên nhân, biện pháp để khắc phục những thiếu sót trong công tác, dẫn đến có nhiệm vụ còn bỏ sót hoặc bị chậm trễ.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020- 20025, Đảng bộ Văn phòng tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, phát huy tối đa trách nhiệm của từng đảng viên, khắc phục khó khăn, tạo sự chuyển biến về phương thức hoạt động, từng bước đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó, Đảng bộ Văn phòng tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, Chỉ thị của các cấp ủy Đảng; không ngừng đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; tiếp tục xây dựng Đảng bộ Văn phòng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức…

Phát biểu tại Đại hội, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời khẳng định Đảng bộ Văn phòng đã có nhiều chuyển biến tích cực và có những bước phát triển nhất định. Trong đó, Đảng bộ Văn phòng luôn phát huy những điều kiện thuận lợi, nỗ lực vượt khó khăn, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, cơ bản hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ qua đề ra. 
 

 

Phó Tổng Thanh tra Bùi Ngọc Lam nhấn mạnh, báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội khá đầy đủ và toàn diện nội dung thể hiện trên 05 mặt công tác. Kết quả thực hiện nhiệm vụ dần đi vào nề nếp, hoạt động có hiệu quả. Công tác xây dựng đảng đạt nhiều kết quả và cũng đã đánh giá rất thẳng thắn đầy đủ về những tồn tại hạn chế. Tính đoàn kết thống nhất trách nhiệm chia sẻ và phối hợp tốt cấp uỷ với chính quyền. Toàn đảng bộ và các chi bộ đều tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Phó Tổng Thanh tra Bùi Ngọc Lam cũng bày tỏ tin tưởng Đảng bộ Văn phòng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần thắng lợi của nhiệm kỳ vừa qua để hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 với sự quyết tâm của tập thể cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ TTCP.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng gồm 07 đồng chí và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TTCP gồm 15 đồng chí.
 

VIDEO