VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Tổng số văn bản: 267

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
307/QĐ-TTCP Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ kỳ 2019-2023 29/05/2024
04/2024/TT-TTCP Thông tư quy định việc xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra 28/04/2024
05/2024/TT-TTCP Thông tư quy định về mẫu Thẻ Thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ Thanh tra 26/04/2024
03/2024/TT-TTCP Thông tư Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Thanh tra 25/03/2024
02/2024/TT-TTCP Thông tư Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" 20/03/2024