VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Số: 84/2012/NĐ-CP
Trích yếu ​NĐ Số: 84/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc
Ngày ban hành 12/10/2012
Ngày có hiệu lực 01/12/2012
Thể loại Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Tải về