VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Số: 08/2012/QĐ-KTNN
Trích yếu QĐ Số: 08/2012/QĐ-KTNN ngày 05 tháng 11 năm 2012 Ban hành Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán​
Ngày ban hành 05/11/2012
Ngày có hiệu lực 20/12/2012
Thể loại Quyết định
Cơ quan ban hành Kiểm Toán Nhà nước
Người ký Đinh Tiến Dũng
Tải về