VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

95/2012/NĐ-CP
Trích yếu Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
Ngày ban hành 12/11/2012
Ngày có hiệu lực 26/12/2012
Thể loại Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Tải về