VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Số: 05/2012/TT-BNG
Trích yếu TT Số: 05/2012/TT-BNG ngày 12 tháng 11 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
Ngày ban hành 12/11/2012
Ngày có hiệu lực 27/12/2012
Thể loại Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Ngoại giao
Người ký Phạm Bình Minh
Tải về