VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

20/2012/QH13 20/11/2012
Trích yếu Luật số 20/2012/QH13 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư
Ngày ban hành 20/11/2012
Ngày có hiệu lực 01/07/2013
Thể loại Luật
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Tải về