VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

22/2012/QH13
Trích yếu Luật số 22/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội : Luật Dự trữ quốc gia​
Ngày ban hành 20/11/2012
Ngày có hiệu lực 01/07/2013
Thể loại Luật
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Tải về