VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

01/2012/NQLT/CP-BCHTWĐTN
Trích yếu Nghị quyết liên tịch số 01/2012/NQLT/CP-BCHTWĐTN của Chính phủ - BCH Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ CHí Minh : Ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 14/12/2012
Ngày có hiệu lực 14/12/2012
Thể loại Nghị quyết
Cơ quan ban hành Chính phủ - BCH Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ CHí Minh
Người ký Nguyễn Thiện Nhân
Tải về