VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

03/2011/QH13
Trích yếu Luật tố cáo số 03/2011/QH13 của Quốc hội​, ban hành ngày ​
Ngày ban hành 01/07/2012
Ngày có hiệu lực 01/07/2012
Thể loại Luật
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Tải về