VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

107/2012/NĐ-CP
Trích yếu ​Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
Ngày ban hành 20/12/2012
Ngày có hiệu lực 15/02/2013
Thể loại Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Tải về