VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

108/2012/NĐ-CP
Trích yếu ​Nghị định số 108/2012/NĐ-CP ngày 25/12/2012của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Ngày ban hành 25/12/2012
Ngày có hiệu lực 19/02/2013
Thể loại Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Tải về