VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

số 26/2004/QH11
Trích yếu Luật này sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật khiếu nại, tố cáo đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam thông qua ngày 02 tháng 12 năm 1998.
Ngày ban hành 15/06/2004
Ngày có hiệu lực 01/10/2004
Thể loại Luật
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký Nguyễn Văn An
Tải về