VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

số: 58/2005/QH11
Trích yếu Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004.
Ngày ban hành 12/12/2005
Ngày có hiệu lực 01/06/2006
Thể loại Luật
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký Nguyễn Văn An
Tải về