VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

01/2013/QĐ-TTg
Trích yếu Quyết định số 01/2013/QĐ-TTg ngày 07/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế lập, sử dụng và quản lý Quỹ tích lũy trả nợ
Ngày ban hành 07/01/2013
Ngày có hiệu lực 01/03/2013
Thể loại Quyết định
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Tải về