VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

số: 136/2006/NĐ-CP
Trích yếu Nghị định số: 136/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo
Ngày ban hành 14/11/2006
Ngày có hiệu lực 14/11/2006
Thể loại Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Tải về