VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

số: 13/2007/QĐ-TTg
Trích yếu Quyết định số: 13/2007/QĐ-TTg về thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và Quy chế hoạt động của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Ngày ban hành 24/01/2007
Ngày có hiệu lực 24/01/2007
Thể loại Quyết định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Tải về