VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

số: 527/2007/TTLT/TTCP-BNV-UBKTTW
Trích yếu TTLT số: 527/2007/TTLT/TTCP-BNV-UBKTTW ngày 22 tháng 03 năm 2007 Hướng dẫn việc xác định cơ quan, đơn vị tiến hành xác minh tài sản, thu nhập phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu, phê chuẩn các chức danh tại Quốc hội
Ngày ban hành 22/03/2007
Ngày có hiệu lực 22/03/2007
Thể loại Thông tư Liên tịch
Cơ quan ban hành TTCP - UBKTTW - BNV
Người ký Đại diện TTCP - UBKTTW -BNV
Tải về