VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

04/2013/QĐ-TTg
Trích yếu Quyết định số 04/2013/QĐ-TTg ngày 14/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ : Về thẩm quyền Quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
Ngày ban hành 14/01/2013
Ngày có hiệu lực 01/03/2013
Thể loại Quyết định
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Hoàng Trung Hải
Tải về